yBeacon

To nasze autorskie urządzenie integrujące w sobie dowolne formaty beaconów (np.iBeacon, Eddystone lub yBeacon). Wysoka wydajność energetyczna pozwala na działanie przez co najmniej dwa lata. Możliwości urządzenia znacznie wzrastają dzięki zastosowaniu NFC.

inf.pl

Urządzenia są zarządzane z poziomu prostej aplikacji mobilnej lub platformy www.inf.pl. Każdy może w bardzo prosty sposób uruchomić własnego beacona. Wystarczy wprowadzić kod urządzenia, określenie odległości aktywacji oraz podać rodzaj akcji wykonywanej na smartfonie.